Läkare döms till tre års fängelse för mutbrott

Domen gäller upphandling i Skåne och Västra Götaland av ett digitalt vårdverktyg till ett värde av 1 miljard kronor.

Läkaren döms för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman samt grovt givande av muta.

Samtidigt döms två tjänstemän för grov trolöshet mot huvudman, och den ena även för grovt tagande av muta. Deras straff blir två år och tre månaders fängelse respektive två år. En fjärde anställd vid Region Skåne frias från handel med inflytande.

Skadeståndet för de dömda uppgår till 27,6 miljoner kronor.

Omfattande utredning

Polisutredningen har varit omfattande och den har hanterats av Polisens Nationella antikorruptionsgrupp på NOA, Nationella operativa avdelningen.

Fem misstänkta personer greps i slutet på 2020 och husrannsakningar genomfördes på flera orter i Sverige.

De misstänktas mobiltelefoner och datorer beslagtogs. Då framkom det att läkaren, tillika vd:n för vårdbolaget som senare vann upphandlingen, haft omfattande kommunikation med tjänstemännen vid Region Skåne kring upphandlingen.

– Att dessa personer haft kontakt innan, under och efter upphandlingen och utbytt information kring upphandlingen gav fördelar för det aktuella vårdbolaget, gentemot övriga aktörer i upphandlingen, säger Camilla Wester, Noas antikorruptionsgrupp.

Utlovats tjänster

Under utredningsarbetet framkom även uppgifter som pekade mot att de två tjänstemännen blivit utlovade tjänster inom bolaget.

– Det rör sig bland annat om upprättade avtal och presentationer gällande löneupplägg och tjänstebil samt sms om titlar, löner och semester, säger Camilla Wester.

Tingsrätten bedömer att det inte går att bevisa att den ena tjänstemannens handlande var kopplat till någon sådan förmån att förutsättningarna för mutbrott är uppfyllda.

Vad gäller den andra tjänstemannen så anser Tingsrätten att de erbjudanden om anställning och uppdrag som förekommit utgjort sådan förmån som avses i bestämmelserna om givande och tagande av muta.

Praxis har saknats

Den fjärde av de misstänkta är gift med en av tjänstemännen. Hon hade påbörjat en tvåårig tjänst på vårdbolaget innan upphandlingen var avslutad, och misstänktes därmed för Handel med inflytande.

Det har fram tills idag saknats domstolspraxis avseende brottet. Så det är första gången som någon åtalas för brottet, och det resulterade i en friande dom. Hennes man dömdes däremot för tagande av muta. Anledningen är att förmånen att hans fru fått anställning haft en tydlig och konkret inriktning på att belöna eller påverka till ett pliktstridigt agerande.

De tre dömda är nu ålagda att betala ett skadestånd till Västra Götaland Regionen på 7 650 000 kronor och till Region Skåne på 20 miljoner kronor.

Effektivt samarbete

Polisens utredning kunde avslutas inom cirka tre månader från att de misstänkta frihetsberövats vilket är ovanligt vid den här typen av brott.

– Det har varit ett effektivt samarbete mellan Noas olika avdelningar, och bevisningen kunde säkras tack vare ett snabbt ingripande, säger Camilla Wester.