Många tips från allmänheten efter brottsförebyggande insats i Södertälje

Under onsdagskvällen den 26 maj hade Södertäljepolisen en större brottsförebyggande insats ihop med regionala resurser för att förhindra och förebygga att kriminella gömmer vapen, sprängmedel och narkotika på offentliga platser i Södertälje.

Som en del i utredningsarbetet efter måndagens mord i Geneta och för att förhindra den grova organiserade brottsligheten genomförde polisen under onsdagskvällen en större polisinsats i Södertälje. Insatsen leddes av den lokala polisen med stöttning från flera regionala resurser såsom hundförare, piketen, UAS-gruppen (polisens drönare) samt vägbrottsteamet. Även Tullverket ingick i insatsen.

– Det övergripande syftet med insatsen är att bidra till ett tryggare Södertälje. Vi vill tala om vad vi gör och komma till rätta med problematiken med skjutvapen, sprängmedel samt narkotika som vi erfarenhetsmässigt vet ofta förvaras i våra bostadsområden i offentliga utrymmen. Detta innebär en stor potentiell risk för de boende. Vi vill också visa att vi tar otrygghetsfaktorerna på allvar och vidtar konkreta åtgärder, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Södertälje.

Söken i de offentliga utrymmena, som framför allt gjordes i områdena Västergård, Mariekäll, Värdsholmen, Bårsta, Grusåsen och Brunnsäng, gav inga större beslag. Däremot anträffades rester av narkotika och man kunde identifiera platser där ungdomar sannolikt hänger och brukar narkotika.

Flera tips från allmänheten på kort tid

Denna gång berättade polisen om insatsen redan vid insatsens start och gick ut och efterfrågade information från allmänheten, istället för att vänta tills insatsen var genomförd.

– Det kanske viktigaste målet med insatsen uppnåddes och det var det positiva gensvaret från invånare där upplevelsen var att många var glada över att se polisens närvaro och flera samtal inkom under kvällen med tips från invånare om avvikande beteenden, vilket är precis det vi efterfrågat, säger Rickard Holz, insatsledare.

Under insatsen har polisen också arbetat vidare med utredningen efter mordet i Geneta, en utredning som är inne i en offensiv fas. Under insatsen har polisen kunnat driva förundersökningen framåt men också omhändertagit allmänhetens otrygghet efter mordet.

Resultat från insatsen

  • Två personer misstänktes för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, eget bruk. En av dessa fick körkortet omhändertaget.
  • Ytterligare tre personer misstänktes för innehav av narkotika, normalgradsbrott. En person misstänktes för brott mot knivlagen då denne hade en kniv på allmän plats. En av ovan personerna som misstänktes för innehav av narkotika frihetsberövades initialt och misstänktes även för grovt vapenbrott då det framkom uppgifter att han skulle vara beväpnad. Vid följande husrannsakning påträffades inget vapen varpå den misstanken sen avfärdades.
  • En person misstänktes för rattfylleri, alkohol.
  • Samtliga personer är i övrigt fortsatt misstänkta för brott men inte fortsatt frihetsberövade då häktningsgrunder saknas.
  • I övrigt kontrollerades ett stort antal personer med kopplingar till kriminella nätverk under kvällen med flertalet visitationer och husrannsakningar i fordon enligt polislagen. Två nätverkskriminella män fick skyddsvästar förverkade enligt Brottsbalken 36:3.