Medborgardialog genom enkät

Nu genomför polisen tillsammans med Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner en digital medborgardialog.

Du som bor eller verkar i någon av dessa kommuner har nu chansen att påverka vad polis och kommun ska jobba med och samverka kring det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

För att nyttja våra respektive kunskaper och resurser på bästa sätt behöver polisen och kommunerna ha samlad lägesbild för respektive kommun. För att skapa dessa lägesbilder hämtar vi information från många källor där medborgardialogen är en viktig sådan.

Genom att svara på frågorna hjälper du oss i vårt gemensamma arbete för en tryggare kommun att bo och leva i. Dina svar är alltså ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet. 

Enkäten är frivillig att besvara och den går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Alla svar är anonyma. 

Enkäten är öppen till och med 31 maj 2021

Den digitala medborgardialogen är nu stängd.