Medborgarlöfte till Möllevången och Rådmansvången i Malmö

Stark polisiär närvaro, fokus på barn och unga och den lokala lägesbilden.

Nu är ett nytt löfte till Möllevången och Rådmansvången i Malmö undertecknat.

Satsningen sker i samverkan mellan polisen, Malmö stad och Fastighetsägare BID Möllevången. Löftet pågår under perioden april 2021 till och med april 2022.

Medborgarlöftet till Möllevången och Rådmansvången syftar till att öka tryggheten i området och minska brottsligheten. Medborgarlöftet har ett starkt fokus på förebyggande verksamhet kopplat till barn och unga. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

Medborgarlöftets inriktningar

  • Polisen ska arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
  • Malmö stad ska arbeta med förebyggande insatser kopplat till barn och unga.
  • Fastighetsägare BID Möllevången ska arbeta med förebyggande insatser för de som bor, verkar och besöker området.

– Satsningen på Möllevången och Rådmansvången är en del i att möta det behov som påvisades genom trygghetsmätningarna. Polisen kommer att öka närvaron i syfte att bland annat minska den öppna narkotikahandeln och öka tryggheten för medborgarna. Polisen kommer att ha ett ökat fokus mot barn och unga i syfte att ingripa tidigt för att minska risken för att de dras in i kriminella miljöer. Det är en tydlig prioritering som ska prägla arbetet i området. Den ökade närvaron ska även bidra till att etablera kontakt med boende och näringsidkare i området. Det är viktigt att skapa relationer som stärker förtroendet för polisen, säger Åsa Nilsson, chef lokalpolisområde Malmö Norr.

– Vi har i samarbete med andra satt in en rad åtgärder för att snabbt minska antalet brott och öka trivseln på Möllevången och däromkring. Det är av största vikt att vi samtidigt satsar på förebyggande insatser, som förhindrar barn och unga från att hamna i kriminalitet, för att lyckas med en förändring på lång sikt. Vi har lyckats vända utvecklingen i andra delar av staden – jag är övertygad om att vi lyckas även här, säger Sedat Arif ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad.

– Målet är att alla ska känna en behaglig trivsel och trygghet i sin vardag – dygnet runt. Precis som de flesta av oss vi vill, säger Jan Svärd, BID Malmö.

Löftet i sin helhet.

Kontakt

Tobias Bråhammar, kommunpolis vid lokalpolisområden Malmö Norr
Telefon 073-348 33 66

Sedat Arif, ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad
Tfn. 070-833 84 10

Jan Svärd, BID Malmö
Tfn. 070-830 53 33

Fakta medborgalöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen