Nytt polishus planeras i Arninge, Täby

Polisen och Täby kommun tecknar avtal om att bygga ett nytt polishus i Arninge intill E18. Beslut fattas på ett kommunstyrelsemöte 31 maj.

Lokalpolisområde Södra Roslagen som omfattar Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker kommun behöver mer ändamålsenliga lokaler och en styrgrupp har undersökt olika alternativ för var ett nytt polishus kan placeras. Förslaget som nu är uppe till beslut är en tomt på kommunal mark i Arninge intill E18, nära handelsplatsen.

Polisen har skrivit en avsiktsförklaring med kommunen och beslut tas på kommunstyrelsemötet 31 maj. Därefter börjar arbetet med att leta en fastighetsägare som kommunen kan skriva avtal med och som polisen kan upphandla som ny hyresvärd, eftersom polisen inte själv får äga eller bygga fastigheter.

– Vi ser fram emot att få flytta in i ett nytt polishus som på ett bättre sätt motsvarar våra behov. Det får en central placering i lokalpolisområdet i närheten av nybyggt resecentrum och i direkt anslutning till E18, säger Anna Ohlsson, chef för lokalpolisområde Södra Roslagen.

Enligt den preliminära tidsplanen ska det nya polishuset vara klart 2025.

Relaterade länkar

Nyhet på Täby kommuns webbplats: Nytt polishus planeras i Arninge