Ovanligt att politiker döms för mutbrott

Igår dömdes en politiker i Ljusdal för tagande av muta, vilket medförde villkorlig dom och dagsböter.

– Detta är lite ovanligt eftersom vi inte har haft så många domar mot eller utredningar med politiker inblandade, säger Corinne Salomonsson, utredare på NOA:s Anti-korruptionsgrupp.

Till skillnad från de flesta andra brottsutredningar som utreds i respektive region eller lokalpolisområde utreds all form av tagande och givande av muta av Anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen, NOA.

 – I vissa fall kan en brottsutredning ha inletts för ett annat brott, men så ser man att det kan vara fråga om en muta och då kan ibland hela eller vissa delar av utredningen flyttas till oss, säger Corinne Salomonsson.

Precis som alla andra typer av brottsundersökningar hämtar utredarna på Anti-korruptionsgruppen in uppgifter, analyserar och håller förhör. Det är sedan upp till åklagaren, som alltid leder förundersökningen i dessa typer av brott, att bedöma om utredningen har gett tillräckligt för att väcka åtal.

Läs mer om polisens arbete mot korruption