Polisen förstärker sin organisation med anledning av manifestationer

Den senaste tidens upptrappade konflikt mellan Israel och Palestina har lett till reaktioner även i Sverige vilket inneburit utmaningar för polisen i region Syd.

Polisen i Malmö behandlar parallellt en ansökan om allmän sammankomst från den danske politikern Rasmus Paludan. Ansökan från politikern är under behandling men är inte beviljad. I ansökan beskrivs en önskan att få genomföra en manifestation på torsdagen den 20 maj mellan 19.00–21.00. Samtidigt som ansökan behandlas arbetar polisen med att stärka sin organisation för att hantera manifestationer av den typ som de senaste veckorna följt i spåren av konflikten i Mellanöstern.

- Vi vet att händelser i världen även ger eko i Sverige och det kan leda till manifestationer och demonstrationer. Därför är det viktigt för oss att ta höjd för att kunna hantera de manifestationer som genomförs. Polisens uppgift är att bedöma inkomna ansökningar om allmänna sammankomster och noga överväga om ett tillstånd kan beviljas. Yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten är stark, säger kommenderingschef Petra Stenkula.

Polisen i region Syd har startat en så kallad särskild händelse för att hantera och avlasta den ordinarie polisorganisationen. Den särskilda händelsen kommer också att hantera eventuella händelser kopplade till Rasmus Paludans ansökan, oavsett om ansökan beviljas eller inte.

- Vi har reaktionerna efter händelserna i augusti förra året då en koran brändes och ett efterföljande våldsamt upplopp i augusti förra året i färskt minne och har självklart tagit lärdom av de händelserna. Därför har vi förberett oss i en särskild organisation för att kunna omhänderta de här frågorna, säger Petra Stenkula.

För allmänheten kan den särskilda händelsen vid vissa tidpunkter komma att märkas i form av en ökad polisnärvaro vid manifestationer och demonstrationer.

- Det är viktigt att allmänheten känner sig trygg med att vi kommer ha den polisnärvaro som krävs för att tidigt stävja eventuella ordningsstörningar. Oavsett anledning till de manifestationer som sker. Särskilt utmanande är den rådande pandemin som både begränsar och försvårar för de som vill mötas och demonstrera. Då är vår kommunikation med dessa extra viktig, säger Petra Stenkula.