Polisen ger tillstånd för manifestation

Polisen har i dag beviljat Rasmus Paludans ansökan om att få genomföra en manifestation i utkanten av Malmö. Polisen planerar för att manifestationen kan genomföras under ordnade former.

Polisen arbetar sedan en tid med en ansökan om allmän sammankomst som inkommit från den danske politikern Rasmus Paludan. I måndags fattades beslut om att neka tillstånd på den plats som angivits i ansökan, med hänsyn till ordnings- och säkerhetsläget. Den grundlagsskyddade rätten att demonstrera och uttrycka sina åsikter är långtgående och att värna demokratin ingår i polisens uppdrag. En dialog med arrangören har därför genomförts och i samförstånd har den ansökta platsen ändrats.

- Vi förstår att dessa budskap väcker känslor och frustration. Polismyndighetens uppgift är att värna demokratin och att få genomföra demonstrationer är grundlagsskyddat och ett viktigt fundament för ett demokratiskt samhälle, säger kommenderingschef Petra Stenkula.

Inom ramen för yttrandefriheten får man uttrycka åsikter, eller göra saker, som provocerar och väcker känslor för att skapa debatt. Polismyndigheten får bara vägra tillstånd om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten, med hänsyn till trafiken. Tillstånd kan också vägras för att motverka epidemi och den tillfälliga regeln för max 8 deltagare i en allmän sammankomst med anledning av coronapandemin ska också beaktas.

- Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det utifrån de olika parametrarna är möjligt för arrangören att genomföra en manifestation på en annan plats än den tidigare angivna.

Polisen planerar för att kunna säkerställa att manifestationen kan genomföras, samtidigt som ordning och säkerhet upprätthålls.

- Vi vill därför mana till lugn och att man inte låter sig provoceras utan har förtroende för att vi på polisen kommer agera om brott begås och att vi står upp för alla människors lika värde och värnar alla människors trygghet och säkerhet, säger Petra Stenkula.

Mer om polisens arbete med allmänna sammankomster