Polisen i region Stockholm och Gotland genomför trafikveckan ”brott på väg”

Som en del i brottsbekämpningen genomför polisen en trafikvecka mellan den 10 och 16 maj som riktar sig mot alla brott som sker på och i anslutning till vägnätet.

– Genom dessa kontroller av fordon kan vi komma åt förare och passagerare som använder vägnätet i samband med brottsliga gärningar som exempelvis att transportera stöldgods, vapen, narkotika med mera, säger Thomas Forsberg som är trafikansvarig i region Stockholm och Gotland.

Trafikkontrollerna kommer att ske både genom öppen och dold övervakning.

Trafikveckan ”brott på väg” kommer att genomföras av poliser i hela regionen. De kommer att kontrollera körkort och fordon, och vid behov även utföra utlänningskontroller, kontroll av efterlysta och andra utredningsåtgärder när brott uppdagas.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer där alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.