Samtal med förövare i insats mot brott i nära relation

Polisen inleder en insats i Södertälje för att förebygga våld i nära relation. I samarbete med bland andra piketen och kommunen ska man arbeta uppsökande mot personer som bryter mot kontaktförbud och försöka förmå våldsutövare att söka hjälp.

Södertäljepolisen kommer de närmsta veckorna tillsammans med en rad aktörer, bland annat piketen och kommunens relationsvåldscenter, att arbeta för att förebygga våld i nära relation. Insatsen syftar till att skapa trygghet hos personer som har fått kontaktförbud utfärdat. Polisen kommer att arbeta offensivt och uppsökande mot personer som bryter mot kontaktförbud och samtidigt försöka förmå brottsutövare att söka hjälp för sitt våldsamma beteende.

Södertälje testar en ny modell, som en del av Stockholmspolisens satsning mot brott i nära relation.
– Vi måste lägga mer fokus på dessa brott som vi har sett öka. De ska ha samma prioritet som skjutningar och sprängningar. Vi kommer att göra allt vi kan för att förebygga och förhindra dessa brott, men det krävs också att fler aktörer från hela samhället gör mer för att vi ska nå dit, säger insatsledare Nader Ayyad.

Kontakten med brottsutövaren sker i tre steg

Olika avdelningar inom polisen och externa aktörer kommer under insatsen att gå ihop för att ta ett gemensamt helhetsgrepp som förhoppningsvis ger bättre effekt än tidigare. Polisen kommer att arbeta intensivt med pågående förundersökningar inom ramen för särskilt utsatta brottsoffer.

Kontakten med den misstänkte sker i en trestegsraket. Först hålls förhör med den misstänkte angående misstankarna. Därefter hålls motiverande samtal med förhandlare från piketen med syftet att förändra beteenden. Kommunens relationsvåldscenter följer sedan upp de som önskar hjälp från till exempel mansjouren.

Ulrika Bratt är förhandlare vid piketen i region Stockholm.
– Som förhandlare är vi experter på kommunikation. Vi har länge velat bidra med den kompetensen utanför den taktiska polisförhandlingen. De samtal vi utför inom denna insats är brottsförebyggande. Vi vill att de misstänkta gärningsmännen ska upphöra med att begå brott och ta del av det stöd som bland annat socialtjänsten kan erbjuda genom Relationsvåldscentrum. Vid liknande samtalsinsatser har 73 procent av gärningsmännen upphört med sin brottslighet, säger hon.

Insatsen ska också öka förståelsen kring arbetet för särskilt utsatta brottsoffer och få fler att anmäla till polisen, både utsatta och de som uppmärksammar brotten.

Är du utsatt, misstänker att någon är utsatt, – eller vill ha hjälp att förändra ditt våldsamma beteende?

Tveka inte utan kontakta:

Brottsofferjouren Sverige - 116006
Kvinnojouren 
Mansjouren i Stockholms län, Manscentrum 
Socialtjänsten 
Polisen - vid akuta händelser ring 112. Du kan också göra en anmälan via 114 14 

Kom till oss

Att utsätta en närstående för våld, hot eller kränkningar är ett allvarligt brott. Om du eller någon du känner – vuxen eller barn – är utsatt, kom till oss