Samverkansövning norr om Sundsvall

Onsdagen den 12 maj har en samverkansövning mellan regional och nationell förmåga för polisens nationella insatskoncept ägt rum i närheten av Birsta handelsområde.

Under dagen har den regionala insatsgruppen från Västernorrland respektive delar av insatsgruppen i Jämtland, övat tillsammans med Nationella insatsstyrkan (NI), som bland annat har till uppgift att bistå polisområdena vid ingripande mot särskilda farliga personer, händelser och komplexa situationer. Även delar av Försvarsmakten och sjukvårdspersonal, genom Region Västernorrland, deltog i övningen.

Syftet med dagens övning har dels varit att pröva den regionala och nationella förmågan till samverkan och samtidigt säkerställa och utveckla vissa kritiska specialistfunktioners förmåga att agera på en mer taktisk nivå.

– Jag är oerhört positiv till resultatet som den samlade resursen åstadkommit. Nu hoppas jag att alla som varit delaktiga, oavsett vilken roll man haft eller var man hamnade under dagens övning, har identifierat förbättringsområden som man kan ta med sig i sitt framtida uppdrag. Jag vill även passa på att tacka insatsgruppen i Västerbotten, som åkte ner och hjälpte oss med ett skarpt ärende för att vi skulle kunna öva fullt ut, säger Ingemar Öhman, chef för insatsgruppen i Västernorrland.

Insatsstyrkan i polisregion Nord är uppdelade i 4 grupper, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. De övar varje vecka i mindre grupper. Därtill genomförs även ett flertal samverkansövningar för att kunna stötta varandra på såväl regional som nationell nivå.

Kontakt

Ingemar Öhman, chef för insatsgruppen i Västernorrland