Södermalmspolisens i insats med Skatteverket, Kronofogden och Arbetsmiljöverket

Utanför polishuset på Södermalm

Bild tagen utanför polishuset på Södermalm Bild: Elisabet Oyarzún Fransson

Södermalmspolisen i region Stockholm har i samverkan med Skatteverket, Kronofogden och Arbetsmiljöverket genomfört insatser mot frisörsalonger. Syftet var att kontrollera illegal arbetskraft, arbetsmiljö, skatte- och kronofogdeskulder.

Genom underrättelser från polisen och information från övriga samverkansparter valde man ut sex frisörsalonger på Södermalm i Stockholm.

Den riktade insatsen genomfördes onsdagen den 26 maj 2021. På tre av de kontrollerade frisörsalongerna utfärdade Skatteverket böter på totalt 57 500 kronor och Kronofogden kunde driva in 50 000 kronor. Anledningen till böterna var illegal arbetskraft, avsaknad av kassaapparat, felaktig registrering, avsaknad av personalliggare och skulder till Kronfogden.

På de övriga tre frisörsalongerna fanns inga anmärkningar.

- Detta arbetssätt, att göra gemensamma insatser mot utvalda branscher, kommer att fortsätta under året, berättar Jan Nilsson, kommunpolis på lokalpolisområde Södermalm.

Samtliga samverkansparter är eniga om att resultaten av dessa insatser blir mycket bättre när de genomförs i samverkan än om var och en av myndigheterna skulle göra en egen kontroll.