Specialister inom it och ekonomi sökes till polisutbildningen

En dator som undersöks av it-forensiker.

Bild: Pernilla Sjöström

Polisregion Öst söker dig som är specialist inom it eller ekonomi och vill bredda din kompetens och bli polis – och arbeta som finansiell utredare eller it-forensiker. Nu har du chansen att söka till den funktionsinriktade polisutbildningen.

De senaste åren har polisen utvecklat en funktionsinriktad polisutbildning i syfte att skapa ytterligare en väg in i polisyrket. Den genomförs under kortare tid än den ordinarie polisutbildningen, men med högre tempo. Målgruppen har tidigare främst varit myndighetens civila medarbetare men nu genomförs en satsning där vi för första gången rekryterar externt till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Det gäller två funktioner; it-forensiker eller finansiella utredare.

– Det här är en fantastisk möjlighet för den som vill använda din specialistkompetens inom it eller ekonomi för att arbeta med brottsutredningar och bidra till att göra vårt samhälle tryggare, säger Carina Lennquist, biträdande regionpolischef i polisregion Öst.

Leder till polisexamen

På den funktionsinriktade polisutbildningen är det samma mål som för den ordinarie polisutbildningen med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagarens förkunskap, förförståelse och erfarenhet som specialist. Efter godkänd utbildning får personen en polisexamen och en tillsvidareanställning som antingen it-forensiker eller finansiell utredare.

– Vi ser ett allt större behov av att våra specialister också har en polismans befogenhet för att exempelvis kunna utföra husrannsakningar. Det här är en satsning för att möta det behovet och utveckla vår förmåga i det brottsbekämpande uppdraget, säger Carina Lennquist.

Sammanlagt ska fem externa personer rekryteras till den funktionsinriktade polisutbildningen i polisregion Öst. Två it-forensiker med placering i Eskilstuna och en finansiell utredare till Eskilstuna/Nyköping, en till Linköping och en till Jönköping.

– Den funktionsinriktade polisutbildningen ger oss ytterligare en väg in i polisyrket. Utbildningen är ett komplement till polisutbildningen, som även fortsatt kommer utgöra basen för all polisrekrytering, säger Carina Lennquist.

Rekryteringen till den ordinarie polisutbildningen fortlöper parallellt. Det finns fortfarande ett mindre antal platser kvar på den ordinarie polisutbildningen för studiestart i augusti 2021. Läs mer på polisen.se/blipolis