Katalysatorn är en värdefull vara

Bild på parkerade bilar samt demonterade katalysatorer

Stölder av katalysatorer har ökat lavinartat i Sverige under de senaste åren. Jämtland har hittills varit förskonat från stölder men ett antal bilar har den senaste tiden hittats där katalysatorn varit bortmonterad.

Tillgreppssäten varierar från rena stölder till att man köper en bil av en privatperson, tar med den till en annan plats där man monterar bort katalysatorn och lämnar bilen. Köparen har vid dessa fall inte skickat in anmälan om ägarbyte vilket innebär att säljaren står kvar som ägare av det obrukbara fordonet. Katalysatorn hade alltså i dessa fall ett större värde än resten av bilen!

I en katalysator, som har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil, finns ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attraktiva stöldobjekt. Äldre katalysatorer är mer värdefulla då det oftast är mer ädelmetaller i dem.

Tips för att försvåra för tjuven:

  • Ett tips är att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.
  • Ett annat råd är att installera ett lutningslarm. Eftersom bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras då detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.
  • Ett tredje tips är att montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen. Detta gör att chansen att gärningspersonen blir upptäckt ökar avsevärt.
  • Om du säljer en bil, även om den är av mindre värde; säkerställ att ägarbytet registreras.

Tipsa Polisen

Via videomaterial från tidigare brott i andra delar av landet framgår det att 30 sekunder kan vara nog för tre personer att tillgripa en katalysator från en bil. På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske mitt på ljusa dagen och se ut som att någon bara mekar med sin bil. Var uppmärksam och kontakta polisen.

Ring 112 vid pågående brott eller ring 114 14 om du observerat något.