Stora framgångar i myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Flera stora ärenden och ett framgångsrikt samarbete mellan tolv myndigheter i region Mitt har resulterat i återkrav och besparingar på 63 miljoner kronor till staten under förra året. Ett rekord sedan samverkan startade 2009.

– Under förra året hade vi ett bra utfall som vi ska vara stolta över. Men vi är långt ifrån klara med vårt uppdrag. Arbetet mot den grova brottsligheten är ett ständigt pågående arbete där vi nu och framåt ska öka takten, säger Jale Poljarevius, tillförordnad regional underrättelsechef i region Mitt.

Det myndighetsgemensamma arbetet fokuserar på att gå på pengarna. Genom skattehöjningar, återkrav, utmätningar och beslag har besparingar på 63 miljoner kronor till staten kunnat genomföras. Bakom siffrorna ligger bland annat stora belopp där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förhindrat att ersättningar betalats ut på felaktiga grunder. Dessutom utmätte Kronofogden tillgångar till ett värde av drygt en miljon kronor.

Genom att arbeta gemensamt får de samverkande myndigheterna fler verktyg och en större räckvidd för att försvåra och minska vinningen av brott för personer inom den organiserade brottsligheten. Under förra året förekom flera stora ärenden med lyckat resultat, där flera miljoner kronor i kontanter och föremål till mycket stora värden kunde beslagtas.

– Tillsammans har vi en ännu större möjlighet att ingripa mot organiserade försök att urholka vårt välfärdssystem. Samverkan underlättar för oss att komma åt kriminellas kontanter och värdesaker så de inte kan finansiera nya brott och en kriminell livsstil, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt.

Region Mitts resultat i siffror (2020):

  •  20,5 miljoner kronor i höjning av skatt
  •  20,4 miljoner kronor i återkrav (Försäkringskassan)
  • 11,8 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar, varav 9,3 miljoner Försäkringskassan, samt 2,5 miljoner Arbetsförmedlingen.
  • 9,3 miljoner kronor har tagits i beslag
  • 1 miljon kronor i utmätta tillgångar

 

Bakgrund

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. Arbetet samordnas regionalt i Mitt av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC).

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen.