Stort tillslag mot grov organiserad brottslighet i Södertälje

Den 18 maj genomförde Ekobrottsmyndigheten i Stockholm tillsammans med Polismyndigheten ett större tillslag på ett flertal platser i Södertälje och kringliggande orter. Totalt greps sex personer varav fem män och en kvinna, samtliga i 40-årsåldern.

De personer som greps vid tillslaget har alla kopplingar till bolag inom bland annat fastighetsbranschen. De misstänks på sannolika skäl för grov näringspenningtvätt uppgående till mångmiljonbelopp under åren 2019 – 2021. Förundersökningen gällande dessa brottsmisstankar leds av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

De myndighetsgemensamma åtgärderna med Polismyndigheten har gjorts inom ramen för Tore 3, den särskilda satsningen mot den organiserade brottsligheten i Södertälje. Brottsmisstankarna i denna del, som leds av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, gäller grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott.

Ekobrottsmyndighetens åklagare har fram till fredag den 21 maj på sig att fatta beslut om framställan om eventuell häktning.

Insatsen har involverat ett 50-tal tjänstemän från de inblandade myndigheterna och har föregåtts av en tids utredningsarbete. Med hänsyn till förundersökningssekretessen så kan inga övriga upplysningar lämnas i nuläget men mer information kommer att lämnas i senare pressmeddelande när detta är möjligt.