Summering polisens insats i Stockholm den 1 maj

Polisen har den första maj arbetat med en rad allmänna sammankomster i Stockholm. I två fall har polisen beslutat att upplösa de allmänna sammankomsterna då dialogen inte lett till önskad effekt och de samlade varit fler än åtta personer.

– Ett stort antal människor har under dagen i olika delar av Stockholm kunnat uttrycka sina åsikter trots de begränsningar som finns. Dock har vi i två fall, trots omfattande dialog, blivit tvungna att upplösa allmänna sammankomster där det varit långt fler än åtta personer på plats, säger Peter Ågren, biträdande kommenderingschef för polisinsats som jobbat lördag den 1 maj.

Polisens uppgift är att se till att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det oavsett om de sökt tillstånd eller inte. Detta dock utifrån de begränsningar som idag finns om max åtta personer vid allmänna sammankomster med anledning av pandemin.

Ett tiotal organisationer/personer hade sökt tillstånd att genomföra allmänna sammankomster i Stockholm under lördagen. De fick tillstånd för att de skulle vara färre än åtta.

Två allmänna sammankomster har upplösts

I två fall har beslut om upplösande fattats. Det är en bedömd allmän sammankomst vid Kungens Kurva, Huddinge där ett större antal bilar samlats för att köra in mot city och en större samling människor/allmän sammankomst som vandrade mellan Norra Bantorget och Vasaparken.

 – Vi har jobbat metodiskt med tydlighet och har avvisat och avlägsnat ett flertal människor från bland annat Vasaparken. Det är ett tålmodigt jobb som har tagit tid men gett resultat, säger Peter Ågren.

Resultatet av dagens insats fram till klockan 17 den 1 maj 

I totalt fyra fall har polisen upprättat anmälningar om brott mot ordningslagen bestående i att icke-tillståndsgivna allmänna sammankomster har anordnats. I två av dessa fall togs beslut om upplösande och i de andra fallen lämnade folk frivilligt efter dialog.

Två anmälningar om våldsamt motstånd har upprättas. Dessa skedde i samband med att avlägsnanden gjordes. En anmälan om egenmäktigt förfarande har också upprättats då egendom skadats vid Norra Latin.

Dessutom har en anmälan om blåljussabotage upprättats och en person gripits för detta. Det handlar om en person som försökt förhindra polisens tjänsteutövning.