Summering av polisens insats i Stockholm den 15 maj

Polisen har lördagen den 15 maj arbetat med flera allmänna sammankomster i Stockholm. I fem fall har polisen beslutat att upplösa de allmänna sammankomsterna med anledning av att de varit fler än åtta personer.

– Vi har hanterat sex allmänna sammankomster. Ett upplösande tar tid men vi har arbetat med dialog och kommunikation. Vi har också avvisat och avlägsnat personer som inte hörsammat polisens uppmaningar, säger Mattias Andersson, kommenderingschef för polisinsatsen den 15 maj.

– Det är ett tålamodsprövande arbete som tar tid men som ger resultat.

Polisens uppgift har varit att se till att de som velat uttrycka sin åsikt ska ha kunnat göra det, oavsett om de sökt tillstånd eller inte. Detta dock utifrån de begränsningar som idag finns om maximalt åtta personer vid allmänna sammankomster enligt covid-19-lagen.

Fem allmänna sammankomster har upplösts

Under lördagen har polisen i region Stockholm upplöst fem allmänna sammankomster. Det är en allmän sammankomst vid Kungsträdgården, en bilkortege bedömd som allmän sammankomst som startade vid Kungens kurva i Huddinge, en allmän sammankomst med början på Rådmansgatan i Vasastan, en allmän sammankomst på Strandvägen samt en allmän sammankomst med början på Sergels torg. Samtliga upplöstes med stöd av Covid-19-lagen.

En icke tillståndsgiven allmän sammankomst med färre än åtta personer pågick på Sergels torg, polis behövde inte fatta beslut om att upplösa den.

 – Vi har haft en god samverkan med övriga inblandade aktörer som har påverkats av dagens allmänna sammankomster, säger Mattias Andersson.

Resultat av insatsen den 15 maj

  • Polisen har upprättat sex anmälningar rubricerade brott mot ordningslagen, så kallade icke tillståndsgivna allmänna sammankomster.
  • Ett fall av våld mot tjänsteman – i samband med ett avlägsnande fick en polisman ett slag, dock inga synliga skador.