Största utredningen hittills kring svarta lägenhetskontrakt

Nu väcks åtal mot två huvudmisstänkta, och ett större antal säljare, i den största utredningen hittills kring förmedling och försäljning av lägenhetskontrakt i Stockholmsområdet. Tillgångar för närmare 6 miljoner kan bli förverkade.

Från och med den 1 oktober 2019 är det brottsligt att både sälja och köpa svarta lägenhetskontrakt. Polismyndigheten har under drygt ett år utrett 20 förmedlingar av lägenhetskontrakt mot betalning i Stockholmsområdet, där det vid tidpunkten för brotten inte var brottsligt att köpa, men att sälja. Trots det riskerar köparna att bli av med både sina lägenheter och pengarna de betalat för dem.

– Vår bild är att det här med att köpa och sälja lägenhetskontrakt är helt normaliserat, och upplevs inte som ett brott eller ens omoraliskt. Den som har möjligheten att betala kontant för ett lägenhetskontrakt gör det, säger Stefan Edin, chef sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet.

Efter ett omfattande utredningsarbete i en av de största utredningarna rörande försäljning och förmedling av lägenhetskontrakt, med analyser av tusentals sms och över 180 genomförda förhör, väcks nu åtal mot två huvudmisstänkta förmedlare och ett stort antal säljare. Tillgångar för närmare 6 miljoner kan bli förverkade.

– I den här utredningen har vi hittat kopplingar till grov organiserad brottslighet, och vi har bland annat kunnat se samband med penningtvätt och grov narkotika- och våldsbrottslighet. Där stora summor svarta pengar hanteras är den organiserade brottsligheten aldrig långt borta, säger Stefan Edin.

Utredningsarbetet har bedrivits i nära samverkan med andra myndigheter som en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Bland annat identifierade Skatteverket ett fyrtiotal lägenhetsförmedlingar, och Polismyndigheten har nu utrett 20 av dem. Polismyndigheten har sett att det finns, förutom de misstänkta förmedlarna och säljarna i den här utredningen, både små och stora fastighetsföretag och deras förvaltare som säljer svarta lägenhetskontrakt.

– Det här är en brottslighet som ätit sig in i svensk bostadsmarknad. Den här utredningen, tillsammans med andra åtgärder, kommer få effekter och ge mod och vilja att leta nya ärenden att jobba med, säger Kristian Halldin, samordnare vid regionala underrättelsecentret (Ruc) i Stockholm.

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet
Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, åtta aktionsgrupper, nationellt underrättelsecentrum (Nuc) med styrgrupp och sju regionala samverkansråd (Rsr) med sju tillhörande regionala underrättelsecenter (Ruc).

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet