Tillfällig kamerabevakning i Berga

Polisen i Linköping har fattat beslut om tillfällig kamerabevakning i Berga. Det beslutet gäller från och med idag och tre månader framåt.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet samt vid upptäckt av brottslig verksamhet, utreda och lagföra den.

Beslutet avser Berga centrum med öppna ytor såsom torg, gator, parkeringsplats och delar av bostadsområde och kommer ske dygnet runt fram till slutet av augusti.

Kontakt för media

Pär Fridh, kommunpolis
Telefon 010-566 6230