Tillfällig kamerabevakning i Nacksta

Idag har polisen installerat två tillfälliga kamerapaket i bostadsområdet Nacksta.

Kamerabevakningen är en del av det förebyggande arbetet i lokalpolisområde Medelpad. De tillfälliga kamerapaketen används i hela polisregion Nord. Syftet är både att lära sig använda den nya tekniken, att kamerorna ska kunna verka brottsförebyggande samt att kamerorna ska kunna bidra till att utreda eventuella brott som sker i anslutning till det bevakade området.

— Vi vill vara tydliga med att Nacksta inte är mer brottsdrabbat eller mer riskfyllt än något annat område i Sundsvall. Dock ser vi att det finns ett fåtal individer som rör sig i området och är intressanta för polisen. I syfte att stärka tryggheten för de boende i området och att försvåra för de som vill begå kriminella handlingar väljer vi att sätta upp dessa två kamerapaket i Nacksta denna gång säger Christian Hald, samordnare för kameraprojektet i Sundsvall.

De tillfälliga kamerapaketen planeras sitta uppe över sommaren fram till september.

För mer information kontakta: Christian Hald