Tillfällig kamerabevakning vid polishuset i Eskilstuna

Karta upptagningsområde

Upptagningsområde för kamerabevakning runt polishuset i Eskilstuna.

Efter attentatet mot polishuset i Eskilstuna natten mot 17 maj har lokalpolisområde Eskilstuna beslutat om tillfällig allmän kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen.

Polismyndigheten beslutar att, i enlighet med 14d § kamerabevakningslagen (2018: 1200), tillfälligt kamerabevaka delar av polishuset i Eskilstuna och dess absoluta närhet från och med den 19 maj 2021 dock längst till och med 15 augusti.

Kamerabevakning ses som ett komplement till övriga polisiära åtgärder och syftar bland annat till att verka brottsförebyggande och underlätta den brottsutredande verksamheten.

Det finns möjlighet att maskera delar av kamerans upptagningsområde vilket kommer att användas för känsliga områden som inte omfattas av kamerabevakningen. Vid behov kommer det inspelade materialet att hanteras inom ramen för brottsutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.

Vid frågor kontakta
Christer Sjöqvist, chef lokalpolisområde Eskilstuna
Telefon: 070-20 37 967