Tillfälliga bevakningskameror i Skellefteå

Polisen monterar denna vecka bevakningskameror i centrala Skellefteå som ett steg på vägen mot ett tryggare centrum.

I polisens och Skellefteå kommuns samverkansöverenskommelse för åren 2021-2026 handlar en av samverkanspunktema om ett Tryggare centrum.

Polisen har utökat sin närvaro i centrum och i samverkan med Skellefteå kommun genomfört flera brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, bland annat beslutat om ordningsvakter i centrum under de tider då det sker flest ordningsstörningar. 

De bevakningskameror som nu monteras i Skellefteå centrum utgör ett komplement till övrigt arbete. Kamerorna är tillfälliga och kommer att sitta uppe till och med den 10 oktober 2021. 

Syftet med kamerorna är att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.

– Vi väger alltid behovet av bevakning mot integritetsfrågan. Det är också tydligt reglerat var och hur kameror får placeras för att värna integriteten. I detta fall är den sammantagna bedömningen att kamerorna kommer att bidra till att göra Skellefteå centrum till en trygg plats för alla, säger Lars Westermark, lokalpolisområdeschef i Skellefteå.


Presskontakt

Lars Westermark
Lokalpolisområdeschef Skellefteå
Telefon 070-473 98 74

Fakta om polisens bevakningskameror

Polisens användning av bevakningskameror styrs av omfattande rättslig reglering för att värna allmänhetens integritet.

Det skyltas alltid i områden där bevakningskameror finns. Kameror får endast placeras och utrustas så att de exempelvis inte filmar in i bostäder eller på balkonger.

Polismyndigheten har möjlighet att följa bilderna från kamerorna i realtid och ta del av inspelat material.

Tillgången till bilderna är dock begränsad till anställda inom Polismyndigheten som tilldelats särskilda personliga behörigheter och som i sin tjänst behöver tillgång till bildmaterial för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.