Trafikvecka med fokus på brott på väg

Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan den 10 och 16 maj. Fokus är det som kallas brott på väg.

Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan, till exempel för att ta sig till och från en brottsplats. Under trafikveckan riktar polisen därför extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, dvs. riksvägar och europavägar.

– Våra kontroller är ett effektivt sätt att upptäcka olika slags brottslighet där kriminella använder vägnätet, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Genom kontroller av fordon, förare och passagerare upptäcks bland annat stöldgods, men även vapen, ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

– Vi ser tyvärr ofta att bilförare blinkar med helljus för att varna andra trafikanter för polisens kontroller. Att blinka för att varna andra för en trafikkontroll kan bli riskabelt, du ju inte vem du varnar. Det kan till exempel vara yrkeskriminella eller någon som är drogpåverkad, säger Ursula Edström.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

  • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
  • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 19 är det fokus på brott på väg.

Om polisens trafikkontroller