Ännu en insats mot sexköpare i Västerås

Lokalpolisområde Västerås har genomfört ytterligare en insats mot sexköpare. Under måndagen och tisdagen greps sex personer för köp eller försök till köp av sexuell tjänst.

På måndags- och tisdagskvällen genomfördes en polisinsats i Västerås med målet att lagföra personer som köper sexuella tjänster och hitta de som säljer sex och erbjuda dem hjälp. Vid insatsen greps sex män i Västerås misstänkta för köp eller försök till köp av sexuell tjänst.

De senaste åren har lokalpolisområdet genomfört flera liknande insatser. Under tisdagens arbete fick polisen bekräftat att arbetet stör sexköparna då en av de misstänkta uttryckte att det är känt att ”polisen har span” och att man tvekar inför att köpa sex.

Lokalpolisområdeschefen Sara Ekström har vid en tidigare insats mot sexhandel sagt:

– Det är viktigt att polisen är outtröttliga i arbetet mot sexhandeln som mer eller mindre är ständigt pågående. Det handlar i stort om organiserad brottslighet och människors rätt till tryggt och säkert liv.

Om sexhandel

I Sverige är det lagligt att sälja sexuella tjänster men all form av köp eller försök till köp är olagliga. Brottet ger allt från böter upp till sex månaders fängelse och i de flesta av fallen erkänner den misstänkte på plats och tilldelas då ett strafföreläggande.