Antalet katalysatorstölder ökar i polisregion Nord

Från årsskiftet fram till 29 mars i år har 51 katalysatorstölder i polisregion Nord kommit till polisens kännedom. Det är nästan dubbelt så många som under hela förra året då 27 katalysatorstölder anmäldes.

Stölder av katalysatorer har ökat lavinartat i Sverige under de senaste åren, så även i polisregion Nord.

– Här har vi tidigare varit skonade men vi ser nu en uppåtgående trend att fenomenet även nått oss, säger Maria Pfeifer, analytiker inom brottssamordningen i polisregion Nord.

Katalysatorer har stulits från parkerade bilar i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Sundsvallsområdet. Under de senaste två veckorna har stölder av katalysatorer skett även i Luleå och Boden. Alla fordon har gemensamt att de är äldre modeller och att de står parkerade på större parkeringsplatser i bostadsområden utanför centrumkärnan.

Ädelmetaller stöldbegärliga

I en katalysator, som har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil, finns ädelmetaller som platina, palladium och rodium. Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attraktiva stöldobjekt. Äldre katalysatorer är mer värdefulla då det oftast är mer ädelmetaller i dem.

– Polisen misstänker att internationella brottsnätverk ligger bakom de flesta katalysatorstölderna. Den största mängden av stöldgods förs utomlands, för att sedan demonteras och utvinna ädelmetaller, säger Maria Pfeifer.

Försvåra för tjuven

Katalysatorstöld räknas inte till de allvarligare brotten men det är många som drabbas. Därför är det viktigt att arbeta både brottsförebyggande och ingripande mot stölderna. Polisen samarbetar därför med branschorganisationen Larmtjänst med ett märkningssystem för att förebygga stöld och vidareförsäljning.

Det finns flera åtgärder du kan göra för att försvåra för tjuven. Ett tips är att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.

Ett annat råd är att installera ett lutningslarm. Eftersom bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras då detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.

Ett tredje tips är att montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen. Detta gör att chansen att gärningspersonen blir upptäckt ökar avsevärt.

Tipsa polisen

Via videomaterial från tidigare brott i andra delar av landet framgår det att 30 sekunder kan vara nog för tre personer att tillgripa en katalysator från en bil. På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när som helst. Det kan vara mitt på ljusa dagen och se ut som att någon bara meckar med sin bil. Var uppmärksam och kontakta polisen.

Ring 112 vid pågående brott eller ring 114 14 om du observerat något.

– Registreringsnummer, signalement, tidpunkt och andra uppgifter är intressanta för att polisen ska kunna kartlägga och förhoppningsvis även lagföra gärningspersonerna, säger Maria Pfeifer.

Om du blivit utsatt för brott utför polisen i de allra flesta fall en brottsplatsundersökning för att kunna säkra spår efter gärningspersonerna.

Så kan du skydda dig mot stöld och bilstöld: Stöld av bil och bildelar - skydda dig