Anvisade gränsövergångar till Dalarna och Värmland från Norge gäller till 31 maj

Fram till och med 31 maj anvisas trafikanter som reser från Norge till Sverige via Dalarna och Värmland till fyra gränsövergångar.

Den 24 januari införde regeringen ett inreseförbud från Norge i syfte att minska smittspridningen av corona. Då fattade Polismyndigheten i polisregion Bergslagen ett beslut om att gränspassage ska anvisas till fyra särskilda gränsövergångar. Nu har polisregion Bergslagen tagit ett beslut att detta gäller till och med den 31 maj.

De gränsövergångarna som är anvisade är:

  • Riksväg 66: Norr om Tandådalen vid Stötens skidanläggning i Dalarna
  • Europaväg 16: väster om Torsby i Värmland
  • Riksväg 61: vid Eda väster om Charlottenberg i Värmland
  • Europaväg 18: vid Hån väster om Töcksfors i Värmland.

Vid övriga gränsövergångsställen inom polisregion Bergslagen finns information om inreseförbudet. Vid de övergångar där information inte finns, kan information komma att sättas upp.

Den 31 mars upphör de särskilda restriktionerna för inresa från Norge.  Beslutet innebär att det från och med 31 mars endast krävs ett negativt covid-19-test. Det negativa covid-19-testet får inte vara äldre än 48 timmar räknat från när testet gjordes. För arbetspendlare och gränsstudenter finns det lättnader i den tidsgräns på 48 timmar som annars gäller. Dessa ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. Svenska medborgare eller utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige behöver inte visa upp ett negativt covid-19-test men ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Från 31 mars upphör också de lokala trafikföreskrifterna att gälla som rör de 19 obevakade gränsövergångarna från Norge till Sverige. Det innebär att fordonstrafik från Norge åter igen är tillåten. De tillfälliga hinder som finns på dessa vägar kommer att tas bort.

Mer information om inreseförbudet för utlänningar från annat Norge (EES-land)

Inreseförbud för utlänningar från ett annat EES-land