Demonstration i centrala Stockholm

I dag lördag den 6 mars har det varit en större icke-tillståndsgiven allmän sammankomst i centrala Stockholm. Polis har arbetat på plats utifrån de begränsningar som finns i rätten att samlas i för stora grupper med anledning av pandemin.

– Polisens uppdrag är att se till att de som vill uttrycka sin åsikt får möjlighet till det. I dagsläget finns det dock begränsningar i hur det kan gå till. Idag var vi tvungna att upplösa en sammankomst. Detta efter att vi gjort flera försöka att ha dialog med både arrangör och deltagare vilket inte gav önskat resultat, säger Anna Nilsson, kommenderingschef för polisens insats.

Summeringen av polisens insats är preliminär men i nuläget har en anmälan upprättas gällande brott mot ordningslagen då en person har arrangerat en icke tillståndsgiven allmän sammankomst. I det fallet finns en skäligen misstänkt.

En anmälan om blåljussabotage har upprättats och det handlar om att ha stört polisen och den brottsbekämpande verksamheten. I nuläget är en person gripen som misstänkt för blåljussabotage.

En anmälan om våldsamt upplopp är också upprättad och detta skedde på Guldbron på Södermalm. I nuläget är en person gripen för detta brott.

Totalt har 50 personer under lördagen avlägsnats med stöd av covid-19-lagen.

I samband med arbetet med den icke-tillståndsgivna demonstrationen har sex poliser skadats, fem av dem lindrigt och en polis fick föras till sjukhus för vård.

– Det vi idag har sett utspela sig i Stockholm är en demonstration som saknar tillstånd och leder till tumult där flera poliser kommit till skada. Där demonstranterna trots upprepade uppmaningar vägrar att upplösa den och sammankomsten hålls i strid med bestämmelserna som syftar till att begränsa smittspridningen av Covid-19. Det är givetvis uppseendeväckande dåligt omdöme och helt oacceptabelt, säger Mats Löfving regionpolischef i Stockholm.

– Våld mot polisanställda kommer aldrig att accepteras, säger rikspolischef Anders Thornberg. Mina tankar går till våra medarbetare som är skadade. Jag är i löpande kontakt med polisregion Stockholm för att försäkra mig om situationen och för att framföra en hälsning till de skadade kollegorna. 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.