För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Det här lovade och genomförde polisen i Huddinge 2020

Som ett led i att öka tryggheten utformar lokalpolisområde Huddinge, Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund varje år medborgarlöften tillsammans. Det här är resultat av 2020 års medborgarlöften.

Medborgarlöftena har tagits fram efter medborgardialoger och trygghetsundersökningar i kombination med medarbetardialoger och tillgänglig statistik. Stor vikt har lagts vid de synpunkter som kom fram vid medborgardialoger och trygghetsundersökningar.

Medborgarlöften – det här genomfördes 2020

  • Polisen ska genomföra helginsatser fredag- och lördagkväll under minst 30 av årets helger. En extra närvaro i offentlig miljö och på kommunala färdmedel i samverkan med fältare, ordningsvakter och polisens volontärer. | 36 helginsatser genomfördes.
  • Fotpatrullering minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby. | 507 tillfällen i Flemingsberg, 243 tillfällen i Skogås och 369 tillfällen i Vårby genofördes.
  • Via sociala medier fråga invånare var man vill att polisen ska kontrollera hastigheter och genomföra minst 60 hastighetkontroller på dessa platser. | 212 hastighetskontroller genomfördes enligt invånarnas önskemål.
  • Tillsammans med Huddinge kommun och Södertörns brandförsvarsförbund genomföra minst åtta trygghetsdialoger i olika kommundelar. | Innan restriktionerna med anledning av covid-19, genomfördes tre dialoger i Vidja, Glömsta och Vårby Haga/Masmo.
  • Under året ska Huddinge kommun/socialtjänstens Förebyggarteam finnas på plats vid minst 40 fredagskvällar i områden inom kommunen där ungdomar befinner sig. | Minst 40 tillfällen genomfördes och polisen var med vid de flesta tillfällena.
  • Huddinge kommun ska genomföra 65 tillsynsbesök på krogar och restauranger, varav minst 14 tillfällen tillsammans med polisen, Södertörns brandförsvarsförbund eller Skatteverket. | 69 tillsynsbesök genomfördes, polisen var med vid två av dessa besök.
  • Huddinge kommun ska genomföra 70 tillsynstillfällen av tobaksförsäljning. | 114 tillsynsbesök genomfördes. Av dessa var polisen med vid 16 tillfällen, Skatteverket vid 4 tillfällen och Tullverket vid ett. Utöver detta genofördes 66 kontrollköp av cigaretter.
  • Södertörns brandförsvarsförbund ska genomföra 350 hembesök för att informera om hur man förebygger att bränder uppstår och hur man agerar om det börjar brinna. | Ett fåtal hembesök genomfördes innan restriktionerna med anledning av covid-19.
  • Huddinge kommun kommer att genomföra hastighetsdämpande åtgärder i syfte att sänka hastigheten. | Åtgärder genomförda av kommunen.

 Här kan du läsa om Huddinges medborgarlöften för 2021.