Dom mot ungdomsledare gällande bland annat mutbrott

En ungdomsledare i en idrottsförening har dömts för bland annat mutbrott, barnpornografi och bedrägeri, till skyddstillsyn med särskild åtgärd. En viktig markering för samhället gällande hotet mot föreningsdemokratin inom idrotten.

Matchfixning på olika nivåer inom idrotten är ett allvarligt problem som Polismyndigheten ser förekommer, det finns även kopplingar till den organiserade brottsligheten.  

Tillsammans med Riksidrottsförbundet, Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet betraktar Polismyndigheten problematiken som ett väsentligt hot mot idrottsrörelsen och mot samhället som helhet. I den kommande inriktningen för hur polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet ska bedrivas, ingår hanteringen av matchfixning som ett högt prioriterat område.

Utredningsarbetet i det aktuella ärendet har bedrivits av polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet i samverkan med bland annat organisationer som StFF, SvFF och Riksidrottsförbundet.