En vecka med särskilt fokus på motorburen ungdom på Gotland

Polisen Gotland har under en vecka jobbat särskilt med inriktning mot motorburen ungdom. Fordonskontroller har genomförts mot målgruppen, ett brev skickades till vårdnadshavare till A-traktorägare och polisen deltog på träff för motorburen ungdom.

– Det var en vecka med många möten med bilintresserade ungdomar. De hade bland annat många frågor till bilinspektörer som var här från trafikenheten i Stockholm vilket vi tyckte var positivt. Det är viktigt att vi både jobbar med kontroller och dialog, säger Sara Nilsson, som ansvarade för insatsen hos Gotlandspolisen.

Många ungdomar på Gotland kör A-traktor och de flesta av dessa kör lagligt. Det finns dock ett fåtal förare som inte följer reglerna och som polisen möter i sitt arbete.

Fordonskontroller och hastighetskontroller

Under veckan med särskilt fokus på motorburna ungdomar jobbade polisen på olika sätt för att möta denna grupp och deras vårdnadshavare. En av delarna var att ett informationsbrev skickades till vårdnadshavare till de som är registrerade på en A-traktor.

– Vi skickade ett utförligt informationsbrev om A-traktorer innehållande fakta om vilka problem vi till exempel ser med trimmade A-traktorer och vad det kan leda till juridiskt om man bryter mot de regler som finns, säger Malin Thilander, kommunpolis.

Veckan innebar också att polisen i ökad utsträckning fanns ute på platser där många motorburna ungdomar samlas. Polisen var där både för att mötas och prata om bilarna samt om vilka regler som gäller. Det skedde också en del hastighetskontroller, bland annat genom den mobila hastighetskameran, på olika ställen samt så kallade fordonskontroller.

Enkäter till vårdnadshavare och deltagande på träff för motorburen ungdom

Informationsbrevet som skickades hem till vårdnadshavare ska nu utvärderas genom dels en enkät till föräldrar, dels en enkät för ungdomar, för att se om det är en bra metod att skicka informationsbrev direkt hem till olika målgrupper. Länkar till de två enkäterna finns längst ned i denna text.

Polisen deltog också på en träff som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhets främjande) bjöd in till för motorburen ungdom. Syftet med att medverka var att mötas och att ha dialog.

– De poliser som deltog fick många frågor om både A-traktorer och även om polisen i allmänhet. Ungdomarna verkade uppskatta möjligheten att prata och för oss är det en viktig insikt att ta med oss när vi möter och kontrollerar ungdomarna i trafiken, säger Malin Thilander.

Även polisens egen personal fick under veckan extra utbildning av bilinspektörerna gällande A-traktorer för att öka kunskapen om en typ av fordon som inte är ovanligt på Gotland.

Utvärdering för dig som tagit emot informationsbrev från polisen:

Utvärderingen är nu avslutad. Tack alla som har svarat!

Brevet som skickats ut från polisen om A-traktorer