Nu görs extra hastighetskontroller

Under vecka 10, mellan den 8 och 14 mars, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tättbebyggt område. Små hastighetsöverträdelser kan vara skillnad mellan liv och död.

– Det är mycket folk som rör sig i tättbebyggda områden, speciellt i dessa tider när många arbetar hemifrån och tar pauser i form av till exempel promenader och träning. Då gäller det att vi tillsammans skapar en säker trafikmiljö, genom att vara ett föredöme i trafiken, ta hänsyn och hålla hastigheten, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid Polismyndigheten.

Polisen genomför under veckan ett ökat antal hastighetskontroller där det lokalt är allra viktigast. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tättbebyggt område, till exempel stadskärnan eller i bostadsområden.

– Alla bor vi någonstans, och inte skulle du riskera dina närmastes liv genom att köra för fort i ditt eget kvarter. Var lika hänsynsfull var du än kör, oavsett om det är ditt eget eller någon annans bostadsområde. Det är allmänna platser där vi alla ska samsas, det är vårt gemensamma vardagsrum. Att hålla hastigheten och att visa hänsyn skapar trygghet, säger Ursula Edström.

Ökning av återkallade körkort

Polisen samverkar bland annat med Trafikverket och Transportstyrelsen för att nå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– När vi återkallar körkort för personer som kört för fort är det en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. I fjol återkallade vi 26 050 körkort i återkallelsepunkt 4, vilket vanligtvis innebär fortkörning. Antalet återkallelser med den grunden ökade med 31 procent under 2020, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelen.

Lägre hastighet avgörande

Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

– Lägre hastigheter är avgörande för att trafiken ska vara och upplevas som trygg och säker, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket. Det ger till exempel större möjlighet att korsa och röra sig längst med gatan och det ger bättre möjlighet för aktiv mobilitet och tillgängliga färdsätt för många. Så var uppmärksam och håll hastighetsgränsen. Det är särskilt viktigt i områden där det finns många barn, som vid förskolor och skolor.

Här kan du läsa mer om polisens trafiksäkerhetsarbete.