Fler än 1500 som körde för fort

Under vecka 10 genomfördes en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tätbebyggt område. I region Mitt rapporterades sammanlagt 1534 personer för hastighetsöverträdelser.

Syftet med trafikveckan är att öka trafiksäkerheten och komma närmare målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Under hastighetsveckan lades extra fokus på att genomföra kontroller i tätbebyggda områden, t ex i närheten av skolor och förskolor, i stadskärnan eller i bostadsområden.

– På de sträckor där vi har fått önskemål om att genomföra kontroller för att man upplever att det körs för fort, där har vi nu genomfört 20-minuters kontroller med goda resultat, berättar Maria Rosander, samordnare för trafiken vid polisen i region Mitt.

Sammanlagt rapporterades 1534 personer för hastighetsöverträdelser, närmare 25 % av dessa personer körde mellan 6-9 km/h för fort. 

– Vi kommer att lägga stort fokus på just små hastighetsöverträdelser framöver även utanför trafikveckorna, eftersom de har stor påverkan på medelhastigheten, säger Maria Rosander.

Att det upptäcktes 39 narkotikabrott i samband med kontrollerna visar att en hastighetsöverträdelse kan var en möjlig ingång till att hitta annan brottslighet.

– Även om vi just nu inte genomför nykterhetskontroller av rutin pga. pandemin, så jobbar vi ändå aktivt med nykterhet i trafiken. En förare som kör för fort och sedan misstänks för drograttfylleri kommer bort från vägen och därmed blir trafikmiljön säkrare, avslutar Maria Rosander.