Fler mord och mordförsök ska klaras upp

Ett nytt projekt som ska öka region Mitts förmåga att utreda grova våldsbrott har startat.

Historiskt sett har uppklaringen på mord varit hög i Sverige. Under de sista tio åren har region Mitt däremot fått fler mord och mordförsök i kriminella miljöer.

− Det är svåra brott att utreda, inte minst mot bakgrund av den tystnadskultur som är utbredd i kriminella miljöer. Vi arbetar stenhårt med att utveckla vår förmåga där ambitionen är att inga mördare ska gå fria även om brotten är svårutredda. I region Mitts nya projekt vill vi upptäcka framgångsfaktorer och hitta nya verktyg i vårt arbete att stoppa den grova våldsutvecklingen, säger Mattias Fällström, biträdande regionpolischef.

Projektet kommer att beröra tre delar: kalla fall, mord/mordförsök i kriminella miljöer samt överfallsvåldtäkter. Genom att analysera ärenden, genomföra intervjuer i verksamheten och samverka med universitet och högskola ska projektet bidra till nya metoder, ökad kunskap och sammantaget ge region Mitt en ökad förmåga att utreda grova våldsbrott.

Gunnar Appelgren samordnar projektet och berättar att det är unikt.

− Ett liknande projekt har sedan tidigare ägt rum i Stockholm. Kunskaperna från det projektet bidrog till en del av det som sedan blev ett nationellt metodstöd om vilka viktiga initiala metoder som leder till framgång i utredningar av grova våldsbrott. Region Mitt kommer att ta del av Stockholms arbete och fokusera mer på hur den fortsatta utredningen bedrivs. 

Många vill vara delaktiga i arbetet

Delprojektet mord/mordförsök i kriminella miljöer startade i början av februari och projektgruppen har påbörjat en kartläggning av ärenden som har skett under 2015-2020 i polisregion Mitt. Genom att analysera och titta på vilka åtgärder man vidtagit i de olika utredningarna ska gruppen klarlägga vilka arbetssätt som är mest effektiva och införa enhetliga arbetsmetoder i regionen.

− Det handlar om grova brott ofta utomhus och på offentliga platser, där det inte är ovanligt att tredje person blir drabbad i någon form, till exempel genom att gärningsmän skjuter in i fel lägenhet. Tyvärr är vi inom polisen ofta tvåa på bollen när det gäller skjutningar och gängrelaterad brottslighet och de som utreder de ärendena vill uträtta något och efterfrågar en förändring.  Det är givande att jobba i ett projekt som så många är positiva till, säger Kent Fastlund, en av de erfarna utredare som är timanställda inom projektet.

Delprojektet kring kalla fall redovisas i maj

Arbetet med ett metodstöd för kalla fall pågår sedan en tid tillbaka. En projektgrupp ser över hur polisen förvaltar och utreder kalla fall. Bland annat har gruppen gjort en inventering av gamla ärenden, där man bland annat tittat på hur de hanterats, vilka beslag som gjorts och om det finns spår som kan utredas vidare.

− Det är ärenden som redan har utretts av erfarna utredare som har kommit så långt det går att komma i utredningen. Däremot har de forensiska metoderna förfinats och NFC har nya möjligheter att undersöka fingeravtryck och DNA-profiler, berättar Henrik Sundling, projektledare.

Arbetet ska mynna ut i metodstöd och rutiner för hur gamla ärenden ska hanteras och bevaras och man inom ramen för projektet tittar på gruppen på om det finns nya spår att utreda i vissa ärenden. Projektet slutredovisas den 15 maj och just nu pågår överlämning och granskning av materialet.

Den tredje delen av projektet fokuserar på förmågehöjning när det gäller överfallsvåldtäkter görs en kartläggning av ärenden mellan 2015-2020. Där har insamlingen startat, men det huvudsakliga arbetet kommer att dra igång under hösten.