Flera fordonsbrister upptäcktes i polisregion Öst under trafikveckan

Yrkestrafik

Bild: Lars Hedelin

Under vecka 6 hade polisen en nationell trafikvecka med fokus på tung trafik. Flera fordonsbrister upptäcktes i polisregion Öst under årets första insatsvecka.

Polisen arbetar aktivt med nollvisionen som handlar om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och under vecka 6 var det fokus på tung trafik. Detta var den första trafikveckan i år.

Syftet med trafikveckan är att upptäcka bristfälliga fordon. Kontroll av fordons skick och förares kör- och vilotider samt hastighet är prioriterade områden.

Att arbeta med trafiksäkerhet och kontroller på väg är en effektiv metod att upptäcka all form av brottslighet och därigenom även kartlägga internationella brottsnätverk som rör sig inom vårt lands gränser.

Under vecka 6 har polispatrullerna arbetat på europavägar och riksvägar eftersom dessa vägar trafikeras mest av de tunga fordonen.

Vid vinterväglag har extra fokus lagts på kontrollerna gällande däckutrustning.

Trafikveckan i siffror

I Jönköpings län kontrollerades 68 lastbilar, 35 av dem hade brister. I samband med kontrollerna uppdagades också annan brottslighet i Jönköpings län, en anmälan om rattfylleri upprättades. Totalt 25 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser.

I Södermanland kontrollerades 105 lastbilar, 65 av dem hade brister. 7 lastbilar fick körförbud. I samband med kontrollerna uppdagades också annan brottslighet i Södermanland, en anmälan om rattfylleri samt en anmälan gällande drograttfylleri upprättades. Totalt 24 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser.

I Östergötland kontrollerades 36 lastbilar, 19 av dem hade brister. En lastbil fick körförbud. Totalt 10 fordon rapporterades för hastighetsöverträdelser. I samband med kontrollerna uppdagades också annan brottslighet i Östergötland, en anmälan gällande drograttfylleri upprättades.

Under denna trafikvecka kontrollerades förarnas kör- och vilotider. I samband med detta rapporterades flera överträdelser:

(Siffrorna gäller antal överträdelser, en förare kan rapporteras för flera överträdelser)

I Jönköpings län rapporterades 76 överträdelser gällande kör- och vilotider.

I Södermanland rapporterades 99 överträdelser gällande kör- och vilotider.

I Östergötland rapporterades 13 överträdelser gällande kör- och vilotider.