Fokus på hastighet på vägarna

Mellan 7-13 mars är det nationell trafikvecka. Polisens fokus är på trygghetsskapande arbete och hastighetskontroller runt om i region Bergslagen.

Polismyndigheten har, i samarbete med den Europeiska trafikpolisorganisationen TISPOL, planerat 2021 års insatser i trafiken. Insatserna kommer att genomföras vid samma tidpunkt i alla TISPOLS:s medlemsländer.

Hastigheten har en avgörande betydelse för utgången av en trafikolycka. Endast hälften av förarna håller hastigheten.

Kan vi få ned denna med några kilometer kommer ca 40 liv/år att sparas. Polisens uppgift är därför att genomföra hastighetskontroller i syfte att sänka medelhastigheten.