Följ trygghetsarbetet i Linköping

Kommunen och Polisen kommer varje månad att presentera en ny lägesbild med en lista över de konkreta åtgärder man genomfört för att öka tryggheten.

Kommunen och Polisen har redan nu genomfört flera trygghetsskapande åtgärder. Både i form av ökad närvaro och genom att till exempel förbättra belysningen på platser som upplevs som otrygga.

Den senaste lägesbilden visar de åtgärder som genomfördes i februari. En ny lägesbild för mars kommer att publiceras efter påsk.

Trygghetsarbete