För att ha motarbetat våldsam kriminallitet får Sluta skjut pris som årets ECAD-

Den våldsförebyggande satsningen Sluta Skjut som bedrivs i Malmö är vinnare av European Cities Against Drugs (ECAD) pris ”Årets ECAD-insats”.

ECAD vill med priset uppmärksamma betydelsen av det arbete som gjorts för att motarbeta den ökade våldsamma kriminaliteten, vilket i sin tur även leder till påverkan på den gängrelaterade narkotikahandeln. Genom samarbete och nytänkande har Sluta Skjut genom sitt arbeta uppnått goda resultat.

Priset delades ut idag den 23 mars på den digitala konferensen Sverige mot narkotika. Representanter från Sluta skjut i Malmö är med på konferensen för att ta emot priset, som delades ut av Göran Gredfors, ordförande i ECADs styrelse. Förutom äran, mottog delegationen från Malmö en tavla, skapad och skänkt av Ronny och Katarina Hård vars son avlidit av överdos.

Engagemang, hårt arbete och samverkan är framgångsfaktorer
Sluta skjut visar att det går att arbeta med strategier för att minska det dödliga våldet. En viktig framgångsfaktor är det engagemang och hårda arbete som samtliga som jobbar i satsningen visar. En annan faktor är de tre aktörernas uthålliga samverkan mot ett gemensamt mål. Effekterna av detta sammantaget är det som nu syns i form av positiva resultat.

– Sluta skjut-strategin är något vi verkligen tror på i Malmö. Vi ser flera goda exempel på detta inom de tre samverkande myndigheterna polisen, Kriminalvården och Malmö stad. Att nu uppmärksammas med en hedrande utmärkelse stärker oss i det framtida arbetet med det grova våldet. Det är medarbetarna i Malmö, underrättelsepersonal, utredare, personal i yttre tjänst och alla andra som är involverade som jag särskilt vill uppmärksamma och tacka, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Även Anna von Reis, chef för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad känner sig hedrad över utmärkelsen:
– Det känns oerhört roligt att vårt hårda arbete uppmärksammas! Vi har lyckats visa att det går att arbeta med strategier för att minska det dödliga våldet. Fler och fler börjar förstå strategins olika delar samt att den är långsiktig och evidensbaserad, vilket inte riktigt fångades upp av allmänheten och media i början.

Så här säger Petra Tullgren, kriminalvårdschef, Frivården i Malmö om priset:
– Att arbeta med strategin långsiktigt och mot ett gemensamt mål har krävt stort engagemang och en stor arbetsinsats från många. Därför är det så roligt att det ger resultat - och väldigt roligt att det uppmärksammas på detta sätt!