Förändringar i polisregion Syds strategiska ledning

Porträttbilder av Susanne Hagström Rosenqvist, Ann-Louise Kämpe, Stefan Sintéus och Petra Stenkula

Förändringar i polisregion Syds strategiska ledningsgrupp från och med den 1 juni 2021. På bild: Susanne Hagström Rosenqvist, Stefan Sintéus, Petra Stenkula och Ann-Louise Kämpe. Bild: Polisen

Förändringar väntar i region Syds strategiska ledningsgrupp. Från och med den 1 juni kommer polisområdena södra Skåne, nordvästra Skåne, Malmö och regionala utredningsenheten att få nya enhetschefer.

Polisens chefsförordnanden löper över fyra år. Myndigheten har en tydlig inriktning att chefsförordnanden kan förlängas i ytterligare fyra år om parterna är överens om det. Flera av cheferna i region Syds strategiska ledningsgrupp har innehaft sina tjänster sedan den nya Polismyndigheten såg dagens ljus den 1 januari 2015.

Från och med 1 juni kommer följande förändringar att genomföras i regionens ledningsgrupp:

  • Susanne Hagström Rosenqvist, idag polisområdeschef i södra Skåne, tillträder som ny polisområdeschef i polisområde nordvästra Skåne.

  • Ann-Louise Kämpe, idag chef för region Syds operativa enhet, blir ny polisområdeschef i polisområde södra Skåne.

  • Stefan Sintéus, idag polisområdeschef i Malmö, får uppdraget att leda region Syds utredningsenhet.

  • Petra Stenkula, idag chef för utredningsenheten, blir ny polisområdeschef i polisområde Malmö.

  • Bemanningen av ny chef till regionala operativa enheten kommer att ske genom rekrytering. Tills dess att en ny ordinarie chef är utsedd kommer Anders Wiberg, idag kanslichef på regionala utredningsenheten, att utses som tf enhetschef för regionala operativa enheten.

- Jag är mycket trygg och nöjd med alla representanterna i min ledningsgrupp, vi är olika som individer vilket är berikande. Genom att göra dessa förändringar i ledningsgruppen vill jag skapa en stabilitet och robusthet i den strategiska ledningen mot 2024, säger Carina Persson, regionpolischef i Syd.