Fortsatt ökade resursbehov för polisens brottsbekämpning

För att öka förmågan till brottsbekämpning och finansiera polisens tillväxt till cirka 38 000 anställda och i övrigt öka förmågan behövs ett resurstillskott på 6,8 miljarder kronor. Det skriver Polismyndigheten i budgetunderlaget till regeringen.

Det aviserade tillskottet i budgetpropositionen för 2021 ger förutsättningar för att Polismyndigheten klarar tillväxten med aviserat anslag 2022. Däremot har inte aviserat anslag för 2023 och 2024 räknats upp för att möjliggöra målet om att bli ca 38 000 anställda.

För att ha förutsättningar att genomföra den personella tillväxten med en ekonomi i balans krävs anslagshöjningar med cirka 2 miljarder kronor 2023 och cirka 3,7 miljarder kronor 2024. Till det kommer kostnader för att utveckla förmågan för brottsbekämpning med teknik.

En förutsättning för den fortsatta tillväxten är att myndigheten också arbetar för att behålla alla polisanställda, såväl civila som poliser. För att polisyrket ska vara attraktivt och verksamheten därmed ska kunna växa med planerat antal poliser behöver förutsättningar ges för en fortsatt uppvärdering av polisyrket. Polisen har vidtagit åtgärder med de verktyg och inom de ekonomiska ramar som myndigheten förfogar över, men arbetet behöver fortgå och för det krävs finansiering även efter 2021.

– För att öka vår förmåga i brottsbekämpningen behövs bland annat en satsning på teknikutveckling och medel för att säkra vår tillväxt till cirka 38 000 polisanställda Det är en förutsättning för att vi ska fortsätta göra Sverige tryggt och säkert, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polisen behöver stärka sin tekniska förmåga, både för att fler anställda ökar behovet av it-kapacitet och för att utveckla den tekniska förmågan för att bekämpa framförallt den organiserade brottsligheten. Polisen måste kunna hålla jämna steg med de kriminella som använder sig av teknikutvecklingen, inte minst på den digitala arenan.

Ett viktigt verktyg för brottskämpning är polisens fordon. De ska bland annat vara utrustade med teknik som stöder en effektiv brottsbekämpning och trygghetsskapande verksamhet samt säkerställa behov av säkerhet och skydd för medarbetaren. Hela polisens fordonspark behöver förnyas och betydande volymer av nya polisbilar behöver köpas in under de närmaste åtta åren.

Budgetäskandet kommer att säkerställa en förstärkt förmåga till brottsbekämpning och trygghetsskapande verksamhet, bland annat den fortsatta offensiven mot gängkriminaliteten, bekämpningen av brott mot särskilt utsatta brottsoffer, it-relaterad brottslighet och bedrägerier.

Polismyndighetens budgetunderlag 2022-2024