Gemensam informationsinsats till vårdnadshavare och ungdomar om A-traktorer

Lokalpolisområde Norrköping och Norrköpings kommun samverkar i en gemensam informationsinsats om A-traktorer till vårdnadshavare med ungdomar i årskurs 8.

Tillsammans vill polisen och kommunen stötta vårdnadshavare och ungdomar att ta rätt beslut kring hanteringen runt en A-traktor och att ha en dialog med den som använder fordonet. En A-traktor innebär ett stort ansvar och hanteras den på rätt sätt är den en bra skola inför en framtid med ett B-körkort.

Vi vill ge information om de lagar och regler som gäller och konsekvenserna om de inte följs. Syftet med denna information är att vi ska få en säkrare trafikmiljö.

Utskickad information:

Informationsblad

Kontaktpersoner för media

Joakim Berg
Polisassistent Lokalpolisområde Norrköping
E-post: joakim.berg@polisen.se

Richard Tjernström
Säkerhetschef Norrköpings kommun
E-post: richard.tjernstrom@norrkoping.se