Hastighetsvecka för ökad trafiksäkerhet i Polisregion Stockholm och Gotland

För att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor är det avgörande att hastighetsbegränsningarna följs. Därför genomför polisen i region Stockholm och Gotland en trafikvecka med fokus på hastighetskontroller under vecka 10, mellan den 8 och 14 mars.

Hastigheten och nykterhet är de faktorer som har störst betydelse ifall en olycka sker och hur allvarliga följder trafikolyckan får. Därför satsar polisen extra på att genomföra hastighetskontroller på olika platser i regionen. Trafikkontroller är också en mycket bra metod för att upptäcka fordon som kriminella färdas där narkotika, vapen och stöldgods kan beslagtas.

– Hastighetskontrollerna under denna trafikvecka kommer att fokusera på att vara trygghetsskapande, säger Thomas Forsberg som är regional trafiksamordnare i Polisregionen. De kommer att vara i företrädelsevis tätbebyggt område där hastighetsbegränsningen är 50 km/h och lägre, med syfte att skapa en tryggare trafiksituation för alla trafikanter, fortsätter han.

Samverkan för ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet engagerar flera myndigheter och organisationer. Där vi alla hjälps åt för att öka tryggheten i trafikmiljön.

Polisens roll är att tillse regelefterlevnaden och reagera/agera på felbeteenden i trafiken.

Hastighetsveckan är en av många trafikveckor som polisen genomför varje år. Kontrollerna genomförs dels synligt och dels genom dold övervakning. Målet är att minska antalet skadade och avlidna i trafiken.