För närvarande är det tekniska problem med vårt passbokningssystem, både på webb och via 114 14. Vi ber er försöka lite senare om det inte fungerar att boka tider för pass i nuläget.

Informationskampanj ska uppmärksamma personrån mot ungdomar

- Genom informationskampanjen vill vi, i brottförebyggande syfte, informera och öka medvetenheten om personrån där unga rånar unga, säger Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås.

Att unga rånar unga är en brottstyp som bland annat fungerar som inkomstkälla till narkotikahandel och i förlängningen organiserad brottslighet.  Det är ett integritetskränkande brott och det kan vara väldigt skrämmande att utsättas för ett rån eller överfall.  Ungdomar rånar andra ungdomar på bland annat jackor, mobiltelefoner, resekort och mopeder. Smycken, klockor och väskor är andra typer av rånbyten. Gärningspersonen är också oftast en ung vuxen man vilken är en av polisens prioriterade målgrupper att lagföra, för att på det sättet kanske avbryta en brottslig bana och kriminellt beteende.

Det finns flera orsaker till att unga rånar andra unga.

– Det kan handla om narkotika, att godset ska omvandlas till kontanter för inköp av narkotika. Det kan handla om socio-ekonomiska orsaker, att medel saknas för att på egen hand införskaffa det tillgripta godset. Eller så kan det handla om status och makt, att gärningspersonen vill skapa rädsla och/eller förnedring, säger Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås.

Genom inlägg i sociala medier kommer polisen i Västerås att berätta om vad personrån innebär, ge råd om vad man själv kan tänka på samt hur viktigt det är att alltid anmäla.

– Genom informationskampanjen vill vi, i brottförebyggande syfte, informera och öka medvetenheten om personrån där unga rånar unga. Tillsammans kan hjälpas åt att stoppa personrånen, säger Sara Ekström.

 För mer information, kontakta:
Sara Ekström, lokalpolisområdeschef Västerås
Telefon: 010-566 8938
sara.ekstrom@polisen.se