Inreseförbudet förlängs till 31 maj

Regeringen har förlängt inreseförbudet till Sverige till och med 31 maj, men de särskilda restriktionerna som tidigare gällde för inresa från Danmark, Norge och Storbritannien upphör.

Beslutet innebär att det från och med 31 mars endast krävs ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt vid ankomst från samtliga EU/EES-länder eller Schweiz. Från övriga länder, inklusive Storbritannien, måste utländska medborgare omfattas av ett undantag och i regel kunna visa ett negativt covid-19-test, som är max 48 timmar gammalt vid ankomsten, för att få resa in.

Om inreseförbudet

Mer information om vilka regler som gäller finns i polisens frågor och svar på svenska och engelska. I övrigt hänvisas frågor kring själva beslutet till regeringen.

Polismyndigheten kommer fortsätta kontrollera att utländska medborgare som reser in i Sverige uppfyller kraven för inresa.

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Frågor och svar om inreseförbudet

In english

Travel to and from Sweden 

Frequently asked questions: entry ban