Insats mot narkotika bland unga i Upplands Väsby

Den senaste veckan har polisen arbetet riktat mot narkotika i Upplands Väsby. Resultatet blev bland annat flera anmälningar om narkotikabrott samt orossamtal med vårdnadshavare.

Lokalpolisområdet Sollentuna har den senaste veckan arbetat extra fokuserat för att hitta och fånga upp ungdomar mellan 15 och 18 år som brukat narkotika och som annars inte hade fångats upp av socialtjänst eller skola. Resultatet blev bland annat fyra anmälningar om narkotikabrott gällande förvärv i överlåtelsesyfte, nio anmälningar om innehav av narkotika och tre anmälningar om bruka av narkotika av ungdomar under 18 år. Det har även hållits orosamtal gällande barn 13-16 år.

 - Ungdomar under 18 år har vid behov direkt kunnat kopplas till vård samt socialtjänst. Insatsen utföll väl då vi också lyckades knyta säljare till ungdomar samt genomföra flertalet orosamtal, säger Rille, områdespolis i lokalpolisområde Sollentuna.

Samverkan med ordningsvakter, väktare och fältassistenter är viktigt för att lyckas få bort narkotikan från gatan. Arbetet med ungdomar fortsätter framåt med en anpassad arbetsmetod tillsammans med socialtjänst och andra viktiga aktörer.

- Något som har varit väldigt roligt är den positiva reaktionen som vi mötts av från både ungdomar och dess vårdnadshavare. Vi vill verkligen att det ska framgå att vi är där för att kunna hjälpa till och informera vårdnadshavare om vart man kan omedelbart vända sig, säger Rille, områdespolis i lokalpolisområde Sollentuna.