Intern kultur är ditt ansvar

Chefen har det yttersta ansvaret för att det är en bra arbetsmiljö, men alla medarbetare i polisen har också ett eget ansvar, säger polisens två nationella huvudskyddsombud i senaste avsnittet av Rikspolischefens podd.

I podden tar rikspolischefen upp frågan om polisens interna kultur och likabehandling, ett ämne som är särskilt aktuellt med anledning av Internationella kvinnodagen.

– Jag vet att det förekommer tystnadskultur och kränkningar i polisen. Det får inte förekomma och vi i ledningen måste vara väldigt tydliga och föregå med gott exempel och vi måste prata om allas lika värde, säger Anders Thornberg. 

Gäster i podden är polisens två nationella huvudskyddsombud Lena Amorøe och Patrik Danielsson

– Ytterst handlar dålig kultur om att det är individer som beter sig dåligt mot andra. Cheferna har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men alla har ett ansvar. De här frågorna ska tas upp på arbetsplatsmöten, i reflektioner i vardagen, vid lunchbordet, i radiobilen eller var det än är och kontinuerligt. Det handlar inte enstaka punktinsatser, säger Patrik Danielsson.

Både Patrik Danielsson och Lena Amorøe är överens om att det sällan är en faktor, utan ofta flera olika faktorer som bidrar till att dåligt beteende och kränkningar får förekomma på en arbetsplats.

– Jag skulle inte säga att det är ett strukturellt problem på samtliga arbetsplatser inom myndigheten, men jag vet att det förekommer och att det inte alltid tas på allvar. Jag tror att vi behöver vara mer nyfikna på varandra och lyssna på hur andra upplever en situation och tala klarspråk. Vi behöver också titta mer på hur vi kan bistå i ledarskapet med att ge verktyg för att jobba med de här frågorna, säger Lena Amorøe i podden.

Rikspolischefen har ett tydligt budskap till medarbetarna:

– Du som känner dig utsatt – anmäl och berätta vad som har hänt och förvänta dig att ansvariga chefer ska agera. Till dig som kränker – vi kommer aldrig att acceptera ett sånt beteende i svensk polis, säger Anders Thornberg i podden.