Jämställdhet och ledarskap i fokus på Internationella kvinnodagen

Mats Löfving regionpolischef i Stockholm i uniform och utomhusmiljö.

Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm. Bild: Polismyndigheten

Idag på Internationella kvinnodagen uppmärksammar regionpolischefen i Stockholm Mats Löfving, hur viktigt ett medvetet ledarskap är för ökad jämställdhet inom polisen och polisverksamheten.

– Det är nödvändigt att vi fortsätter stärka vårt arbete med likabehandling och jämställdhet, både inom polisen och i polisverksamheten, säger regionpolischefen i Stockholm Mats Löfving.

På Internationella kvinnodagen den 8 mars har landshövdingen i Stockholms län bjudit in till ett digitalt samtal om jämställdhet och ledarskap. Regionpolischef Mats Löfving deltog i samtalet tillsammans med chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm. De diskuterade hur de olika organisationerna kan använda ledarskap för att driva igenom viktiga jämställdhetsfrågor under de kommande åren, vad de vill fokusera på inom jämställdhetsområdet och eventuella behov av gemensamma satsningar och samverkan.

Särskilt utsatta brottsoffer – en del i länsstrategin för jämställdhet

Under samtalet diskuterades även en ny länsstrategi för jämställdhetsintegrering, Ett jämställt Stockholm. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet för jämställdhet, för att öka förutsättningarna för att kunna åstadkomma förändring och bidra till att uppfylla målet om ett jämställt samhälle. Det sjätte målet i strategin är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Vi måste fortsätta kämpa för att arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, våld- och sexualbrott mot kvinnor och barn, ska få det utrymme det förtjänar i polisverksamheten. Förra veckan så fattade jag beslut om att ta den särskilda satsningen Gryning till nästa nivå. Den satsningen ska nu fullföljas och bland annat drivas parallellt med arbetet mot skjutvapenvåld och annan gängkriminalitet, säger Mats Löfving.