Satsning på tillfällig kamerabevakning gav effekt

I januari 2021 avslutade polisen sin tillfälliga kamerabevakning i centrala delar av Sundsvall och Sollefteå. Christian Hald, samordnare för polisens kameraförmåga i Västernorrland, summerar resultatet av insatsen.

Det var i slutet av september respektive mitten av oktober förra året som de tillfälliga kamerapaketen monterades upp. Ett av målen med kameraprojektet är att lära flera poliser att arbeta med kamerorna och det material som genereras. Placeringen av kamerorna valdes noggrant ut i syfte att förebygga och upptäcka brottsliga handlingar samt underlätta utredning och lagföring.

– Resultatet har varit över förväntan. Dels har kameramaterialet kunnat användas i ett flertal förundersökningar, däribland ärenden som handlar om misshandel, olaga hot och rån. Utöver detta, har även arbetet resulterat i ökad myndighetssamverkan, säger Christian Hald.

Även boende och näringsidkare i centrala delar av både Sundsvall och Sollefteå har uttryckt sig positivt till satsningen.

– Vid samtal med personer som jobbar i anslutning till flera platser som haft kameror, så framförs att de varit väldigt nöjda och upplever att det blivit mindre stök kring de platserna, säger Christian Hald.

Näst på tur är Örnsköldsviks kommun. Där har polisen redan i februari placerat ut tillfälliga kameror. De tillfälliga kamerapaketen ska fördelas över region nord och flyttas därför runt i alla regionens polisområden.

Kontakt

Christian Hald
Polisinspektör, LPO Medelpad