Mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för polisen

Den internationella kvinnodagen, den 8 mars, är ett tillfälle att lyfta kvinnors kraft och samtidigt uppmärksamma att de fortfarande är en utsatt grupp.

− I region Mitt dör varje år lika många kvinnor av våld i hemmet som unga män i kriminella miljöer. Det dödliga våldet är en allvarlig och prioriterad fråga, oavsett var det äger rum och vilka det drabbar. Brott inom hemmets väggar behöver synliggöras i debatten och prioriteras lika högt som skjutningar utomhus, säger Ulf Johansson, regionpolischef i region Mitt.

Därför lyfter han idag, på internationella kvinnodagen, särskilt upp mäns våld mot kvinnor. Det är ett stort problem i samhället och en prioriterad fråga för polisen. Brotten sker oftast i hemmet och kan därför vara svåra att upptäcka för polisen och övriga rättsväsendet. Mörkertalen är stora och många våldsutsatta varken vill eller vågar anmäla även om polisen är på plats.

− Det är en viktig fråga för polisen och rättskedjan att särskilt utsatta brottsoffer, främst kvinnor och barn, ska få det stöd de behöver för att anmäla de brott de utsatts för och orka, våga och vilja vara delaktig hela vägen för att vi ska kunna driva en utredning till åtal, säger Ulf Johansson.

Polisen har under de senaste åren utvecklat metoder i samarbete med åklagare, resursförstärkt med polisanställda och det arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2021. Under slutet av 2019 påbörjades arbetet med att utveckla verksamheten och införa Ett bästa arbetssätt, ett nationellt metodstöd för utredning av brott mot barn, våld i nära relation och sexualbrott mot vuxna. Det är ett arbete där Gävleborg var först ut i regionen, men där övriga polisområden följt efter och där effekterna börjar bli synliga. I Västmanland har man sedan hösten 2020 i länet haft ett projekt tillsammans med Åklagarmyndigheten när det gäller brott i nära relation. Trots att inflödet ökade något 2020 så har balanserna minskat radikalt och redovisningen ökat med 60-100 % inom ramen för projektet.

Sedan 2019 pågår en särskild satsning för särskilt utsatta brottsoffer. Det handlar till exempel om kompetenshöjande insatser och förbättrade möjligheter till tidig bevissäkring, men framför allt handlar det om att anställa fler medarbetare, till exempel utredare, analytiker och it-forensiker.

Läs även:

Samverkan är viktig i brottsofferarbetet

Brott i nära relation