Medborgarlöfte Bergs kommun

Här följer en sammanfattning av resultaten för medborgarlöften 2019-2020 Bergs kommun och polisen.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet.

Polisen har trots de restriktioner som coronapandemin medfört bedrivit trafikövervakning i stort sett samma utsträckning som tidigare år. Fokus på hastighet och beteende. Vid misstanke om rattfylleri erbjuds kontakt med beroendevård i kommunen. Kommunen för återkommande dialog med trafikverket gällande kommunens trafikmiljö.

Utvecklingsmöjligheter: information om trafikregler och säkerhet till allmänheten, gällande terrängkörning mm.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomar och unga vuxna gällande ANDT.

Polisen har bl. a. med hjälp av kommunen använt andra metoder för att nå ut med information då det inte varit möjligt med fysiska besök. Även kommunen har anpassat sina arrangemang för att kunna erbjuda unga aktiviteter trots pandemin. Kommunen och polisen har samverkat i möten både digitala och fysiska för att hantera ANDT frågor och brottsförebyggande frågor gällande ungdomar och unga vuxna i Bergs kommun.

De fysiska besöken som brukar genomföras i klass 8 uteblev, liksom besök av narkotikahund, med anledning av pandemin.  

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande i Bergs kommun.

Kommunen och polisen har haft svårt att hitta resurser och kanaler för att driva denna samverkan framåt varför ingen framgång i det gemensamma arbetet uppnåtts. Arbete har däremot bedrivits enligt plan i ordinarie verksamheter. 

Medborgarlöften 2021-2022 för polisen och Bergs kommun hittar du här:

https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/berg/